Jan van der Meer - Ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw
Tarieven 2020-2021

Ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden.

De ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden is vooral maatwerk: afhankelijk van de wensen en behoeften die betrokkenen hebben.
Gemiddeld ligt het gesprekstarief op  35,00 euro per uur (exclusief reiskosten)
Uiteraard spelen ook de financiële (on)mogelijkheden een rol mee: mijn uitgangspunt is en blijft dat de ondersteuning en begeleiding van mens voor mens voor iederéén toegankelijk moet zijn én blijven!
Samen komen we daar vast en zeker uit.


Ondersteuning en begeleiding nabestaanden in de dagen tussen overlijden en het afscheid.

Gesprek ter voorbereiding van het afscheid          75,00 euro
Uitwerken van het gesprek                                  150,00 euro
Uitvoeren van de plechtigheid                             125,00 euro
                                                                          -------------------
Totale kosten plechtigheid                                   350,00 euro

Reiskosten bedragen 0,30 eurocent per kilometer.


Ondersteuning en begeleiding na het afscheid (nazorg)

De ondersteuning en begeleiding van nabestaanden is eveneens maatwerk. Geen mens is hetzelfde, geen afscheid is hetzelfde.
Uiteraard is de nazorg ook gericht op wat mensen nodig hebben en zelf graag willen.
Gemiddeld ligt ook hier het gesprekstarief op 35,00 euro per bezoek (exclusief reiskosten)
Ook wat betreft de nazorg spelen financiële (on)mogelijkheden een rol mee: mijn uitgangspunt is en blijft dat de ondersteuning en begeleiding van mens voor mens voor iederéén toegankelijk moet zijn én blijven!
Samen komen we daar vast uit.


            

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint